Hans-Asbeck.de Home English français italiano deutsch

 • kontakcie  • ogłoszenia    książki
inne języki  • English  • français  • italiano  • deutsch
 • 2002/2003  • Brundibár
Pisma
zu Foto 20

zu Foto 21 Hans Asbeck (1914-1943)

Doktorarbeit und andere Schriften

[Rozprawa doktorska i inne publikacje]
zu Foto 22
zu Foto 23zu Foto 24zu Foto 25
Hans Asbeck (1914-1943)

Kriegsbriefe und -tagebuch

[Listy wojenne i pamiętnik]
zu Foto 26zu Foto 27 Magdalena Stausberg

Das Frauenbild Rainer Maria Rilkes

[Wizerunek kobiet Rainera Marii Rilke]
Rozprawa inauguracyjna w celu uzyskania doktoratu na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn
1938
zu Foto 28 Asbeck-Stausberg, Leni

Stefan George

Werk und Gestalt.
[Stefan George | działa i kształtuje.]
Warendorf 1951
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 29 Heinrich von Kleist

Prinz Friedrich von Homburg

Ein Schauspiel mit einem Vorwort von Dr. L. Asbeck
[Książę Friedrich von Homburg | Spektakl z przedmową dr. L. Asbeck]
Paderborn (niemieckie wydanie tekstu T 18) 1956
zu Foto 30 Leni Asbeck

Die Schuldramen der Jesuiten in Münstereifel.

[Szkolne dramaty jezuitów z Münstereifel.]
W: Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Alter Münstereifler 32 (1957), nr 2, str. 5-7.
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 31 Leni Asbeck

Über den Erzengel Michael

[O Archanioła Michale]
zu Foto 32 Dr. Leni Asbeck

Das umstrittene Kreuz in der Wallfahrtskirche zu Alzen

[Kontrowersyjny krzyż w kościele pielgrzymkowym w Alzen]
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 33 Leni Asbeck

Über Morsbach. Für Dechant Strack

[O Morsbach. Dla Dechant Strack]
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 34zu Foto 35 Hans Asbeck

Das Symbol des Königssohnes in Wilhelm Meisters Lehrjahren

[Symbol syna króla w latach nauki Wilhelma Meistera]
   • Hans Asbeck

„Zweckmäßigkeit”? Metakritik der Kantischen „Urteilskraft”

[„Celowość”? Metakrytycyzm kantowskiej „władzy sądu”]
zu Foto 36 Immermann, Karl

Werke in fünf Bänden.

[Działa w pięciu tomach.]
Przy współpracy H. Asbeck, H. M. Gerresheim, H. J. Schneidera, H. Steinecke edytowany przez Benno v. Wiese.
Wiesbaden (Athenaion) 1971-1977
zu Foto 37

Bd. II: Die Epigonen.

[Vol. II: Epigones.]
Tekst, wstęp i komentarz Hans Asbeck. 1972
zu Foto 38

Bd. III: Münchhausen.

[Vol. III: Münchhausen.]
Tekst, wprowadzenie i komentarz Hans Asbeck. 1973
zu Foto 39
zu Foto 40zu Foto 41
Hans Asbeck

Das Problem der literarischen Abhängigkeit und der Begriff des Epigonalen

[Problem zależności literackiej i pojęcie epigona]
Rozprawa inauguracyjna, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, 1978
Niemiecki, 565 stron, nr OCLC: 794570626 → worldcat.org
→ Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek, 30169 Hannover
Wydanie angielskie, 565 stron, nr OCLC: 954198055 → worldcat.org
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
   • Hans Asbeck

Das Maß der literarischen Kunst

[Miara sztuki literackiej]
zu Foto 42 SPD Morsbach [Hg.]

Limericks mit Morsbacher Platt zum Wahlkampf Willy Brandts von Hans Asbeck

[SPD Morsbach (red.) | Limeryki z Morsbacherem Plattem w kampanii wyborczej Willy Brandt od Hans Asbeck]
Seria podstawek pod piwo
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
   • Hans Asbeck

Umrisse einer Theorie des poetischen Handelns

[Zarysy teorii działania poetyckiego]
zu Foto 43 Hans Asbeck

Ein linkes Kinderbuch

[Lewa książka dla dzieci]
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 44 Hans Asbeck

Anspannen und Pflügen in Mittelalter und Weltgeschichte

[Zaprzęganie i orka w średniowieczu i historii świata]
zu Foto 45 Hans Asbeck

Odysseus und Nausikaa

[Odyseusz i Nausicaa]
zu Foto 46 Hans Asbeck

Mignon: Die Fehlgeburt des göttlichen Kindes

[Mignon: Poronienie boskiego dziecka]
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 47 Hans Asbeck

Warum muss Sabeth sterben?

Homo faber gegen den Strich
[Dlaczego Sabeth musi umrzeć? | Homo faber pod włos]
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
   • Hans Asbeck

Über die Wiedergeburt des Konformismus aus dem Geist feministischer Geschlechtererziehung

[O odrodzeniu się konformizmu z ducha feministycznej edukacji gender]
Wykład na sympozjum Unii Edukacji i Nauki
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 48 Hans Asbeck

Winnetou darf nicht sterben!

Jungen müssen Männlichkeit erleben
[Winnetou nie może umrzeć! | Chłopcy muszą doświadczyć męskości]
w: Uczniowie 1995: Rozwiązania dotyczące przemocy, Seelze, s. 98-100
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
   • Hans Asbeck

Halbierte Vernunft und totale Medizin

[Połowa rozumu i medycyna totalna]
Wstęp do tomu o tym samym tytule – opracowany wspólnie z Matthias Hamann
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 49

Halbierte Vernunft und totale Medizin

Zu Grundlagen, Realgeschichte und Fortwirken der Psychiatrie im Nationalsozialismus.
[Połowa rozumu i medycyna totalna | Podstawy, prawdziwa historia i dalsze skutki psychiatrii w okresie narodowego socjalizmu.]
Pod redakcją Matthias Hamann i Hans Asbeck
Berlin (wydawnictwo księgarni) 1997
   • Hans Asbeck

Bericht der Arbeitsgruppe

In: Für eine neue Oberstufe
[Sprawozdanie grupy roboczej | W: Do nowej szkoły średniej]
IGS Linden 1990 [patrz poniżej]
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 50 Lindener Arbeitsgruppe

Für eine Erneuerung der Sekundarstufe II als Gesamtschuloberstufe

[Grupa robocza Linden | W celu odnowienia poziomu średniego II stopnia jako kompleksowego poziomu wyższego]
IGS Linden 1990
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 51 Hans Asbeck [mit Schülerinnen und Schülern / ze studentami]

Der große Unterschied

[Duża różnica]
Opublikowane przez [Hannover] IGS Linden, 1992
Niemiecki, 149 stron, ilustracje, nr OCLC: 254424459 → worldcat.org
→ Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek, 30169 Hannover
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 52 Hans Asbeck [mit IGS Linden sowie Anwohnerinnen und Anwohnern / z IGS Linden i lokalnymi mieszkańcami]

Die Beethovenstrasse: 1898-1998

[Beethovenstrasse: 1898–1998]
Pod redakcją IGS Hannover-Linden. Koncepcja i zarządzanie projektem Hans Asbeck. Ed.: Hans Asbeck
Agencja druku Hannover-Linden Baumgart, 1998
Niemiecki, 206 stron, ilustracje, nr OCLC: 846327556 → worldcat.org
→ Stadtbibliothek Hannover, 30169 Hannover
→ pobieraniewydanie niemiecki do pobrania ... [16,9 MB]
zu Foto 53 Hans Asbeck

[Der Name der Beethovenstraße und sein vergessener Grund]

[Nazwa Beethovenstrasse i jej zapomniany powód]
W: Beethovenstrasse
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 54 Hans Asbeck

[Das Skulpturenprogramm der Humboldtschulfassade und sein Sinn]

[Program rzeźbiarski fasady Szkoły Humboldta i jego znaczenie]
W: Beethovenstrasse
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 55zu Foto 56 Hans Asbeck

[Ikonologie, Bedeutung und Herkunft des Logos der Hannover-Messe]

[Ikonologia, znaczenie i pochodzenie logo Targów Hanowerskich]
W: Beethovenstrasse
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 57zu Foto 58zu Foto 59zu Foto 60zu Foto 61zu Foto 62zu Foto 63zu Foto 64zu Foto 65zu Foto 66zu Foto 67
zu Foto 68 Hans Asbeck

Die Kinderoper Brundibár gehört ins Museum und nicht auf die Bühne

[Opera dziecięca Brundibár znajduje się w muzeum, a nie na scenie]
Esej oparty na polemice opublikowanej w 2002 roku
Stronie internetowej: → do www.brundibar-kritik.de/essay.htm
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 69 Hans Asbeck

Über die Liebe

Vorwort 2009. Exkurse. Orpheus-Eurydike-Hermes. Briefwechsel mit Karl Frye
[O miłości | Przedmowa 2009. Dygresja. Orfeusz-Eurydyka-Hermes. Korespondencja z Karlem Frye]
niemiecki preprint Hanower 2012. 69 stron, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [1,8 MB]
zu Foto 70 Hans Asbeck

Der Liebesprozess

Über die Liebe
Exkurs 3
[Proces miłości | O miłości | Excursus 3]
niemiecki preprint Hanower 2009. 12 stron
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 71 Hans Asbeck

Die Entstehung der Liebe

Über die Liebe
Exkurs 6
[Pochodzenie miłości | O miłości | Excursus 6]
niemiecki preprint Hanower 2009. 56 stron, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [14,4 MB]
zu Foto 72 Hans Asbeck

Liebe und Politik

Über die Liebe
Exkurs 9
[Miłość i polityka | O miłości | O miłości | Excursus 9]
niemiecki preprint Hanower 2009. 33 stron
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 73 Hans Asbeck

Orpheus, Eurydike, Hermes

Von der Vernunft der liebenden Unvernunft
[Orfeusz, Eurydyka, Hermes | Z powodu kochającego nierozsądku]
Broszura tekstowa do wykładu, wydarzenia i DVD z 3. Festiwalu Filozofii
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 74 Hans Asbeck

Orpheus, Eurydike, Hermes

In: Peter Nickl und Assunta Verrone [Hg.]
Wieviel Vernunft braucht der Mensch?
[Orfeusz, Eurydyka, Hermes | W: Peter Nickl i Assunta Verrone (red.)]
Teksty na 3. Festiwal Filozofii. Berlin (LIT-Verlag) 2015
zu Foto 75 Hans Asbeck

Eros als Maler

Das Evangelium der Liebe nach Courbet
(Sein-Lassen: Erotisch-philosophische Untersuchungen. Einleitung)
[Eros jako malarz | Ewangelia miłości według Courbeta | (Pozwalając być: Poszukiwania erotyczno-filozoficzne. Wprowadzenie)
niemiecki preprint Hanower 2011
270 stron, ilustracje
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 76 Hans Asbeck

Das Atelier des Malers oder Der Liebesblick auf die Menschheit

[STUDIO MALARZA | lub spojrzenie miłości na ludzkość]
niemiecki preprint Hanower 2011. 60 stron, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [11,3 MB]
zu Foto 77 Hans Asbeck

Was die Liebe also ist

[Czym więc jest miłość]
niemiecki preprint Hanower 2011. 89 stron, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [7,7 MB]
zu Foto 78 Hans Asbeck

Zu Ehren von M. Abramovic: Für eine Philosophie der Liebe

[Na cześć M. Abramovica: Za filozofię miłości]
Wykład / niemiecki Rękopis Hanower 2013. 8 stron, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [1,2 MB]
zu Foto 79

Zur irreführenden Beschriftung eines Courbet im Niedersächsischen Landesmuseum

[Na temat wprowadzającego w błąd oznakowania Courbeta w Państwowym Muzeum Dolnej Saksonii]
List do dyrektora, który został zignorowany
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 80 Hans Asbeck

Meditationen über Liebe und Existenz

[Rozważania o miłości i istnieniu]
Hanower 2012
zu Foto 81 Meditationen über Liebe und Existenz
Vorrede: Sein Lassen

I. Meditation: Über Bäume und die Liebe als Sein-Lassen

[Rozważania o miłości i istnieniu | Przedmowa: Niech będzie | I. Medytacja: O drzewach i miłości jako pozwoleniu]
niemiecki preprint Hanower 2012. 36 stron, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [0,3 MB]
zu Foto 18

II. Meditation: Jenseits von Romantik und Banalität: Über das eine Wesen der Liebe

[II. Medytacja: Poza romansem i banałem: O jedynej esencji miłości]
niemiecki preprint Hanower 2012. 44 strony, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [1,7 MB]
zu Foto 82

III. Meditation: Über Zeug und den Denker des Seins

[III. Medytacja: o rzeczach i myślicielu istnienia]
niemiecki preprint Hanower 2012. 44 strony, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [1,7 MB]
zu Foto 83 Hans Asbeck

Zu Jürgen Manemanns Buch „Wie wir gut zusammen leben”,

das am 24. 4. 2013 im fiph vorgestellt wurde
[Do książki Jürgen Manemann „Jak dobrze razem zyjemy”, która została zaprezentowana w fiph 24 kwietnia 2013 roku]
→ Blog Instytutu Badawczego Filozofii InDebate
zu Foto 84

Muss man sich „Origine du monde” jetzt als pornografisches Ganzkörperporträt vorstellen?

Zur Entdeckung eines Verlustes, der keiner ist
[Czy musisz wyobrazić sobie „Origine du monde” jako pornograficzny portret obejmujący całe ciało? | Aby odkryć stratę, której nie ma]
Spiegel online
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 85 Hans Asbeck

Philosophen-ABC

[ABC filozofów]
Druk prywatny Hanower 2011
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 86 Hans Asbeck

Das gute Sein

Wie man gegen den Kolonialismus der Naturwissenschaften philosophiert ohne hinter Kant zurückzufallen
[Dobra istota | Jak filozofować przeciwko kolonializmowi nauk przyrodniczych, nie pozostając w tyle za Kantem]
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 87 Hans Asbeck

Ceci n′est pas un livre sur.... - ....l′amour

Prolog zu Zärtliche Lichtung. Die Philosophie der Liebe selbst
[To nie jest książka o.... - ....miłości | Prolog do Wspaniałe rozliczenie. Filozofia samej miłości]
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
   • Hans Asbeck

Ontologie des Nichtidentischen: Die Philosophie der Liebe selbst Bd. II

[Ontologia nieidentyczności: sama filozofia miłości Vol. II]
Niepublikowany rękopis
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 88 Hans Asbeck

GERECHTWERDEN statt Gerecht-SEIN

Über Beheimatung in der weltoffenen Stadt
Die Beethovenstraße in Hannover-Linden und ein Spielplatz.
Mit einem Film von Hans Asbeck und Karsten Reumann.
[BYĆ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ zamiast BYĆ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ | O byciu jak w domu w kosmopolitycznym mieście | Beethovenstrasse w Hannover-Linden i plac zabaw. | Z filmem Hans Asbeck i Karsten Reumann.]
Wykład w ramach IV Festiwalu Filozofii
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
   • Hans Asbeck

Versuch eine Niederlage zu verarbeiten

[Spróbuj poradzić sobie z porażką]
Epilog wykładu festiwalowego BYĆ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ zamiast BYĆ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
zu Foto 89 Hans Asbeck

Tanz als Liebe.

[Taniec jak miłość.]
Wykład na wystawie w Państwowej Operze w Hanowerze
zu Foto 90 Hans Asbeck

Das Mädchen mit dem Furetto

Die Sichtbarkeit der Liebe auf Leonardos unverstandenem Bildnis der Cecilia Gallerani, sogennanter Dame mit Hermelin
[Dziewczyna z Furetto | Widoczność miłości na niezrozumiałym portrecie Leonarda Cecilii Gallerani, tak zwanej damy z gronostajem]
3. edycja niemiecki preprint Hanower 2019. 66 stron, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [2,3 MB]
zu Foto 91 Hans Asbeck

Das Mädchen mit dem Furetto: Die Entstehung des Bildes

[Dziewczyna z Furetto: tworzenie obrazu]
1. wydanie niemiecki preprint Hanower 2020. 132 strony, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [6,7 MB]
zu Foto 92 Hans Asbeck

Beilage zu „Die Entstehung des Bildes”:

Einfügung in den Zusammenhang, Erklärung der Absicht, Methode, Abstract, Stand der Ausarbeitung, Hilfe-Ruf
[Dodatek do „tworzenie obrazu”: Wstawienie w kontekst, wyjaśnienie intencji, metody, abstrakcyjny, status opracowania, wezwanie pomocy]
niemiecki preprint Hanower 2020. 78 stron, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [1,3 MB]
zu Foto 93 Hans Asbeck

Die Präsenz des Furetto

Intermezzo in:
Das Mädchen mit dem Furetto
[Obecność Furetto | Intermezzo w: Dziewczyna z Furetto]
niemiecki preprint Hanower 2019/2020. 74 strony, ilustracje.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [1,5 MB]
zu Foto 17 Hans Asbeck

Das Mädchen mit dem Tier oder Das Bild, das uns liebt

Die verkannte Erotik eines Porträts
(Zwischenstand der neugefassten Umdeutung des Gallerani-Porträts - für das Czartoryski-Museum in Krakau)
[Dziewczyna ze zwierzęciem lub obraz, który nas kocha | Niezrozumiany erotyzm portretu | (Status tymczasowy zrewidowanej reinterpretacji portretu Galleraniego - dla Muzeum Czartoryskich w Krakowie)]
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
   • Hans Asbeck

Abstract [Zur neugefassten Umdeutung des Gallerani-Porträts - für das Czartoryski-Museum in Krakau]

[Abstrakcyjny (O zrewidowanej reinterpretacji portretu Galleraniego - dla Muzeum Czartoryskich w Krakowie)]
niemiecki preprint Hanower 2019. 10 stron.
→ pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [0,6 MB]
zu Foto 94 Hans Asbeck

Die Nachgeschichte des Cecilia-Gallerani-Porträts

Mailand - Mona Lisa und Johannes der Täufer - Der poetische Realismus in der Malerei - Kunst als Akt - Kunst als Philosophie - Internationale Verkennung und unvollendete polnische Rettung des Bildes.
[Posthistoria portretu Cecilii Gallerani | Mediolan - Mona Lisa i Jan Chrzciciel - Poetycki realizm w malarstwie - Sztuka jako akt - Sztuka jako filozofia - Międzynarodowe niezrozumienie i niedokończone polskie ocalenie obrazu.]
niemiecki preprint Hanower 2020
wkrótce jako plik do pobieraniawkrótce jako plik do pobierania ...
nix© Hans Asbeck 2020   |  sitemap/Szukaj   |  Impressum   |  Datenschutzerklärung   |  Archiv: Brundibár  |