Hans-Asbeck.de Home English français italiano deutsch

 • kontakcie    ogłoszenia  • książki
inne języki  • English  • français  • italiano  • deutsch
 • 2002/2003  • Brundibár
Ogłoszenia; książki te pojawią się w 2021 i 2022 roku pod następującymi tytułami:
zu Foto 90

Das Mädchen mit dem Furetto. Leonardo da Vincis unverstandenes Bildnis der Cecilia Gallerani, sogenannter Dame mit dem Hermelin

[Dziewczyna z Furetto. Niezrozumiany portret Cecilii Gallerani, tzw. Damy z Gronostajem autorstwa Leonarda da Vinci]

Z góry dla zainteresowanych stron i badaczy moje czcionki / przedruki są już dostępne do pobrania dla tego projektu:
 • Das Mädchen mit dem Furetto


  [Dziewczyna z Furetto]
  Abstrakcyjny
  niemiecki preprint Hanower 2019. 10 stron.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [0,6 MB]

 • Das Mädchen mit dem Furetto: Die Entstehung des Bildes


  [Dziewczyna z Furetto: tworzenie obrazu]
  1. wydanie niemiecki preprint Hanower 2020. 132 strony, ilustracje.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [6,7 MB]

 • Beilage zu „Die Entstehung des Bildes”:


  Einfügung in den Zusammenhang, Erklärung der Absicht, Methode, Abstract, Stand der Ausarbeitung, Hilfe-Ruf
  [Dodatek do „tworzenie obrazu”: Wstawienie w kontekst, wyjaśnienie intencji, metody, abstraktu, status opracowania, wezwanie pomocy]
  niemiecki preprint Hanower 2020. 78 stron, ilustracje.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [1,3 MB]

 • Das Mädchen mit dem Furetto


  Die Sichtbarkeit der Liebe auf Leonardos unverstandenem Bildnis der Cecilia Gallerani, sogennanter Dame mit Hermelin
  [Dziewczyna z Furetto | Widoczność miłości na niezrozumiałym portrecie Leonarda Cecilii Gallerani, tak zwanej damy z gronostajem]
  3. edycja niemiecki preprint Hanower 2019. 66 stron, ilustracje.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [2,3 MB]

 • Intermezzo


  Die Präsenz des Furetto
  [Intermezzo | Obecność Furetto]
  niemiecki preprint Hanower 2019/2020. 74 strony, ilustracje.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [1,5 MB]


zu Foto 19

Zärtliche Lichtung. Die Philosophie der Liebe selbst.

[Delikatne rozjaśnienie. Filozofia samej miłości.]

Z góry dla zainteresowanych stron i badaczy moje czcionki / przedruki są już dostępne do pobrania dla tego projektu:
 • wszystkie powyższe ...

 • Zu Ehren von M. Abramovic: Für eine Philosophie der Liebe


  [Na cześć M. Abramovica: Za filozofię miłości]
  Wykład / niemiecki Rękopis Hanower 2013. 8 stron, ilustracje.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [1,2 MB]

 • Über die Liebe


  VORWORT 2009 EXKURSE ORPHEUS, EURYDIKE, HERMES BRIEFWECHSEL MIT KARL FRYE
  [O miłoś | PRZEDMOWA 2009 WYCIECZKI ORPHEUS, EURYDICE, HERMES WYMIANA LISTÓW Z KARL FRYE]
  niemiecki preprint Hanower 2012. 69 stron, ilustracje.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [1,8 MB]

 • I. Meditation: Über Bäume und die Liebe als Sein-Lassen


  Sein Lassen. Meditationen über Liebe und Existenz: Vorrede
  [I. Medytacja: O drzewach i miłości jako pozwoleniu | Niech będzie. Rozważania o miłości i istnieniu: przedmowa]
  niemiecki preprint Hanower 2012. 36 stron, ilustracje.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [0,3 MB]

 • II. Meditation: Jenseits von Romantik und Banalität: Über das eine Wesen der Liebe
  III. Meditation: Über Zeug und den Denker des Seins


  [II. Medytacja: Poza romansem i banałem: O jedynej esencji miłości
  III. Medytacja: o rzeczach i myślicielu istnienia]
  niemiecki preprint Hanower 2012. 44 strony, ilustracje.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [1,7 MB]

 • DAS ATELIER DES MALERS


  oder Der Liebesblick auf die Menschheit
  [STUDIO MALARZA | lub spojrzenie miłości na ludzkość]
  niemiecki preprint Hanower 2011. 60 stron, ilustracje.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [11,3 MB]

 • Was die Liebe also ist


  Neufassung des Kapitels in Eros als Maler + Ergänzungen
  [Czym więc jest miłość | Nowa wersja rozdziału w Erosie jako malarz + dodatki]
  niemiecki preprint Hanower 2011. 89 stron, ilustracje.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [7,7 MB]

 • Über die Liebe


  Exkurs 6 Die Entstehung der Liebe
  [O miłości | Excursus 6 Pochodzenie miłości]
  niemiecki preprint Hanower 2009. 56 stron, ilustracje.
  → pobieranieniemiecki preprint do pobrania ... [14,4 MB]

 

Ontologie des Nichtidentischen: Die Philosophie der Liebe selbst Band II

[Ontologia tego, co nieidentyczne: sama filozofia miłości II]

nix© Hans Asbeck 2020   |  sitemap/Szukaj   |  Impressum   |  Datenschutzerklärung   |  Archiv: Brundibár  |